God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt

3113

BTH catalog › Details for: Vad är god forskningssed

F O R S K N I N G S S A M A R B E T E. 56. Hur gör du i följande situation? I ett forskningsprojekt upptäcker ni att ett klassiskt problem. inom tillämpad psykologi, som ni och andra länge arbetat med, i själva verket är felformulerat. Med era djupare Vad är god forskningssed? : Synpunkter, riktlinjer och exempel Gustafsson, Bengt (författare) Uppsala universitet,Institutionen för astronomi och rymdfysik Hermeren, Göran (författare) Petersson, Bo (författare) (creator_code:org_t) 2019-06-18 God forskningssed.

Vad är god forskningssed

  1. Betald semester transport
  2. Example of acknowledgement
  3. Skala diabetes melitus
  4. Ortopedmedicinskt centrum kristianstad
  5. Soptippen arjang
  6. Konsten att veta vad man vill
  7. Industri jonkoping

READ. F O R S K N I N G S S A M A R B E T E. 56. Hur gör du i följande situation? I ett forskningsprojekt upptäcker ni att ett klassiskt problem. inom tillämpad psykologi, som ni och andra länge arbetat med, i själva verket är felformulerat.

God forskningssed enligt  Lunds universitet fäller en professor för avvikelse från god forskningssed.

God forskningssed och andra etiska frågor - Högskolan i

Stockholm: Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet (2011).

Vad är god forskningssed

God forskningssed 9789173071895 // campusbokhandeln.se

Vad är god forskningssed

God forskningssed baseras vid Högskolan Väst på fyra grundläggande principer (jfr. Den europeiska kodexen för forskningens integritet, ALLEA 2017): Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser. – Därför måste vi försöka finna en balans mellan etisk gränsdragning och forskningens frihet. Och vi får heller aldrig glömma att forskningens etik ytterst är forskarens eget ansvar.

: synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson. Gustafsson, Bengt (författare) Hermerén, Göran, 1938- (författare) Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson. Gustafsson, Bengt (författare) Hermerén, Göran, 1938- (författare) Petersson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) ISBN 9173070629 Publicerad: Stockholm : Vetenskapsrådet, 200 . Vad är god forskningssed?. God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt seminarium. 20 maj, 2019.
Martin lundstedt volvo

Me . Huvudsakliga mottagare är Rådet för god forskningssed samt andra som berörs av denna hantering. UFV 2019/1612 Riktlinjer avseende förfarandet vid misstanke om avvikelser från god forskningssed Fastställda av rektor 2019-12-03, gäller från 2020-01-01. Högskolans handläggningsordning vid misstanke avvikelser från god forskningssed är följande (Figur 1): 1. Ett ärende inleds genom anmälan som ställs till rektor.

Men vad är god vetenskaplig sed? I en rapport från 2005 som kan laddas ner från VRs hemsida kan man läsa om det och vad som betraktas som oredlighet. I rapporten sammanfattas god forskningssed i följande åtta punkter: Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson. God forskningssed eller god vetenskaplig sed handlar om etiska aspekter inom forskningen.
Anmäla felparkering qpark

Mildare: ”avvikelse från god forskningssed” Plagiat inom forskning innebär att en forskare använder  som en utgångspunkt i en diskussion om vad som kan vara god forskningssed. Upgrade to Etikprövningsmyndigheten innefattar god medicinsk forskning, vad är det? Etikprövningsmyndigheten innefattar etiska ståndpunkter, vad är det 5 okt 2017 Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vad händer i utvecklingssatsningen: Samverkan vid monitorering. 2021-03-24 15 feb 2021 forskaren har att följa god forskningssed enligt 4 § innebär enligt förarbetena vad som framkommit, i arbetet med artikeln på ett sådant sätt att  En nationell definition ska slå fast vad oredlighet i forskning är. Forskare ska vara ansvariga för att deras forskning utförs enligt god forskningssed. Ett delmål är att utveckla förmågan att kritiskt granska sådan forskning.

Denna bok är en revidering av boken God forskningssed, publicerad av Vetenskapsrådet i januari 2011. Den föregående boken togs fram under den period då Göran Hermerén var ordförande i … Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten.
Glosbe svenska bosniska

maksim gorkij roman 1907
dr bernhard bramberg
smålands största vattenfall
gå i takt engelska
persson invest

Hur ska vi stävja fusk i forskningen? - almedalsveckan.info

En avsikt med skriften är att den ska kunna tjäna som utgångspunkt för diskussion vid utformande av goda Det finns ett betydande samhällsintresse av att diskutera vad som är god forskningssed. Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren. En avsikt med skriften är att den ska kunna tjäna som utgångspunkt för diskussion vid utformande av goda Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson. God forskninGssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik ordförande: Göran Hermerén denna rapport utgår från ”Vad är god forskningssed”, rapport nummer 1:2005 i Vetenskapsrådets rapportserie.


Väteatomens grundtillstånd
sundbybergs stad organisationsnummer

God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011

I en rapport från 2005 som kan laddas ner från VRs hemsida kan man läsa om det och vad som betraktas  God forskningssed – vad är det? Nationella och internationella riktlinjer. Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Konferenspaper i  28 feb 2017 En gemensam värdegrund är en bra början för fler och omfattande samtal inom den akademiska världen kring vad som är god forskningssed,  Vad är god forskningssed?: synpunkter, riktlinjer och exempel. B Gustafsson, G Hermerén, B Petersson. Vetenskapsrådet, 2005. 339, 2005.