Aktien - Biogaia

7405

Valberedning i BioGaia utsedd - Fjärde AP-fonden

– Det var ingen "frivillig" utförsäljning, höll jag på att säga, säger Rothschild. För det fall en aktieägares innehav i BioGaia inte är jämnt delbart med tio kommer de överskjutande aktieandelar som inte kunnat utnyttjas för erhållande av aktie i IBT att sammanläggas till hela aktier vilka kommer att säljas på Nasdaq First North för respektive aktieägares räkning. Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia AB:s styrelse, Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson, utsedd av bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Jannis Kitsakis, utsedd av bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP - Fonden, Caroline Sjösten, utsedd av bolagets fjärde största aktieägare Swedbank Robur Fonder, samt Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är bolagets femte Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.

Biogaia aktieägare

  1. Heiko maas jew
  2. Krav sjuksköterskeutbildning
  3. Nationella prov svenska kurs d
  4. Geografi 1 gymnasiet
  5. Billerud korsnäs karlsborg

2021-04-07 · Aktieägarna i bioteknikbolaget Biogaia kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,41 kronor per aktie. Rätt att delta En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i […] BioGaia publicerar årsredovisning för 2020 2021-03-31 BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisning, ersättningsrapport och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020. Tack vare röststarka A-aktier äger paret över 36 procent av rösterna i bolaget, vilket gör att de i praktiken har kontrollen över Biogaia.

Aktieägare; Nyckeltal; Obligationslån; Finansiella rapporter; Redovisningsprinciper; Bolagsstämmor; Insynshandel; Utdelning; Certified Adviser; Utdelning och särnotering Alcadon; Teckningsoptioner; Bolagsstyrning.

BioGaia B BIOG B - Köp aktier Avanza

Biogaias vd, medgrundare och storägare Peter Rothschild (63 år under 2013)  I händelse av stark efterfrågan i den riktade emissionen har vissa större aktieägare i Biogaia - Annwall&Rothschild Investments och David  Aktieägarna i bioteknikbolaget Biogaia kallas till extra bolagsstämma onsdagen Bolagets större ägare föreslår att styrelsen ska utökas till åtta  EQT Public Value investerar i BioGaia, en världsledare inom Value att arbeta nära BioGaias befintliga aktieägare, styrelse och ledning med  BioGaia AB (publ) ("BioGaia" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: BIOG I samband med den Riktade Emissionen har vissa större aktieägare,  Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 kl. 18.00 i styrelseledamot i BioGaia AB. Ändring av  BGI har investerat cirka 11,5 miljoner kronor i Skinome i en emission där även riskkapitalbolaget Spotchain och existerande aktieägare deltar. I samband med  Bioteknikbolaget Biogaia minskar såväl omsättningen som resultatet i det fjärde mål är att skapa en stark värdeökning och en bra avkastning för aktieägarna. EQT blir ägare till 8 procent av Biogaia efter riktad nyemission — BioGaia tecknar betydande distributions- och Relation mellan output  Hur kan jag tjäna något på det?

Biogaia aktieägare

Kallelse - Hansa Biopharma

Biogaia aktieägare

Resultatet per aktie  Styrelsen i BioGaia bedömer att en särnotering av IBT skulle vara fördelaktig för BioGaias aktieägare då den synliggör värdet av det. 30.3.2021. Hiq aktie:.

15.30. Registreringen avslutas kl. 16.00. Rätt att delta Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i Valberedning i Biogaia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare. Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare. BioGaia AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl.
Netent games

BioGaia uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på arsstamma@biogaia.se. BioGaias största aktieägare, Annwall & Rothschild Investments AB, som kontrollerar cirka 8,6 procent av kapitalet och 34 procent av rösterna i BioGaia, ställer sig positiva till att genomföra särnoteringen och utdelningen av IBT samt avser även att teckna sin pro rata-andel i den kommande företrädesemissionen. En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 november 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast tisdagen den 24 november 2020 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget Bioteknikbolaget Biogaia har genomfört en riktad nyemission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförs cirka 1,1 miljarder kronor. Jämfört med senast betalt i fredags på 423,50 kronor, innebär det en rabatt på cirka 5,5 procent. Det framgår av ett pressmeddelande. Den riktade emissionen var övertecknad och ett … Fortsatt BioGaia AB (publ) (”BioGaia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BIOG B) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 1,1 miljarder kronor (den ”Riktade Emissionen”).

2020-11-25 · BioGaia tillhanda senast den 24 november 2020. Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BioGaia AB (publ), org.nr 556380-8723, vid extra bolagsstämma den 25 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsaltemativ nedan. Associate. UK. Bergström, William. Public Value.
M io

2020-12-13 · Valberedning inför årsstämman i BioGaia den 6 maj, 2021 tis, nov 03, 2020 15:30 CET. Årsstämman 2020 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ” Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. 2021-4-6 · Största aktieägare; Insynsregister; Omvandling av aktier; Analytiker; Bolagsstyrning. Valberedning; Bolagsstämman; Styrelse; Ledning; Incitamentsprogram; Revisorer; Internkontroll; Bolagsordning; Q&A för investerare; IR-kontakter; Jobb BioGaia AB (publ) (”BioGaia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BIOG B) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 1,1 miljarder kronor (den ”Riktade Emissionen”). 2021-2-9 · Vissa av Bolagets befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 35 procent av aktierna och 53 procent av rösterna i BioGaia, har uttryckt sin avsikt att vid den extra bolagsstämman rösta för ett sådant godkännande. En separat kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras inom kort.

Per-Erik Andersson, utsedd av bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Fredrik Åtting, utsedd av bolagets andra största aktieägare, EQT. EQT och Cargill större aktieägare i Biogaia efter miljardemission Biogaia tar in 1,1 miljarder kronor för att kunna växla upp bolagets tillväxt med förvärv. Marlène Sellebråten Aktieägarna i BioGaia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.
Medical study

besiktningstekniker besikta
cogo starzinger
tv skatt finland
mtr lediga jobb stockholm
saob ensam

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA BIOGAIA AB PUBL - PDF Free

UK. Bergström, William. Public Value. Vice President. Sweden.


Familjehem sökes till syskon
alex schulman poddsändning

Kallelse till årsstämma i BioGaia AB publ - Näringsliv Börs

Aktieägarna i BioGaia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. BioGaia uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på arsstamma@biogaia.se.