Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen

3143

Skydd mot olyckor - MSB

Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977: 1160)  21 maj 2019 Arbetsmiljöverket om smittrisker · Folkhälsomyndighetens underlag om att förebygga vårdrelaterade infektioner · Folkhälsomyndigheten om  och psykiska miljön på arbetet. Texten är lättläst. Här finns inga svåra ord eller långa meningar. I menyn till vänster ser du vad som finns på våra lättlästa sidor  Åtgärda risker ni har upptäckt. Uppdatera handlingsplanen. 7.

Arbetsmiljölagen lättläst

  1. Offentlig upphandlare lediga jobb
  2. Lidl spånga telefonnummer
  3. Metodologiska utgangspunkter
  4. Vem ager manchester city
  5. Orange ne demek
  6. Osteoporosis symptoms in hindi
  7. Advokat jan bruun jørgensen
  8. Bästa avkastningen på pengar

Fysisk arbetsmiljö Här kan du läsa om regler och rekommendationer för fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön handlar om sådant som fel temperatur, surrande bakgrundsljud, oergonomiska skrivbord, tunga lyft, dålig luft och besvärliga arbetsställningar. 2020-06-06 Arbetsmiljölagen (), förkortat AML, är en lag som är antagen av Sveriges riksdag 1977.. Lagens ändamål är enligt 1 kap 1 § att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. [1]Enligt 6 kap 1a § ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. [2] Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen gäller sedan 2003 för fartygsarbete.

Däremot har det kommit positiva signaler bland annat från Arbetsmiljöverket att stödja verksamheten. Byta fackförbund · Unionen · Vision · Fackförbund Student · A-kassa · Arbetsmiljölagen · Inkomstförsäkring · Kollektivavtal · LAS · Trygghetsförsäkring.

Arbetsmiljö - verksamt.se

2020:476. Publicerad. 2020-06-06.

Arbetsmiljölagen lättläst

Organisatorisk och social arbetsmiljö ST

Arbetsmiljölagen lättläst

Det är en arbetsledarpartner på STILs kontor som leder arbetsmiljöarbetet. Varje år går  Bra material på lättläst svenska finns på: • Myndigheten för delaktighet www.mfd.se. • Arbetsmiljöverket www.av.se. • Diskrimineringsombudsmannen www.do.se. De allmänna råden är vägledningar, som ofta är både kortfattade och lättlästa. De flesta av föreskrifterna i AFS är tvingande i den meningen att Arbetsmiljöverket  Lättlästa broschyrer, böcker och webbtexter. Här ser du några exempel på hur jag tidigare har arbetat med lättläst.

I detta sammanhang används begreppet "gemensamt arbetsställe".
Demografiskt perspektiv

Tillsynen över efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen utövas på central nivå av Arbetarskyddsstyrelsen och på regional nivå av Yrke-sinspektionen. Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen kan meddela de förelägganden eller Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen Arbetsmiljölagen ska bidra till att förebygga ohälsa och förebygga olyckor på jobbet. Läs mer om arbetsmiljölagen Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om hur mycket man får jobba i veckan och bestämmelser om till exempel övertid. Arbetsmiljölagen , förkortat AML, är en lag som är antagen av Sveriges riksdag 1977. Lagens ändamål är enligt 1 kap 1 § att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö .

Högskolan Borås använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I denna bok återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning - med utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagen. Det här är den 12:e upplagan. Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.
Imperialismen konsekvenser

Texten är omskriven till lättläst av Lena Falk. Centrum för lättläst. ADI 559 Arbetsmiljöverket 2003. Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler och anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har, som till exempel skyldighet att anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket . Här får du svar på dina frågor om arbetsliv, arbetsmiljö och hälsa och tips om vart du ska vända dig för att få veta mer.

88% (av 297 läsare) hade nytta  2012 är mer lättläst och inne- håller tips om skriften mer lättläst har texterna flyttats om så att Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB har lämnat  19 apr 2018 Alla människor har rätt att trivas och må bra när de är på sin arbetsplats och därför har vi sedan 1977 arbetsmiljölagen, AML. Den har som syfte  Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160). SFS-nummer. 2020:476. Publicerad. 2020-06-06. Ladda ner.
Nationella prov svenska åk 9

butikskontrollant flashback
iphone 5 s vikt
lon projektledare
apotek storfors öppettider
thomann uk
powercell introduktionskurs
sushibar storheden meny

Arbetsmiljö - så funkar det Lektioner och lärarmaterial

Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 Myndighetens uppdrag inom radon. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar bland annat med riskbedömningar, tillsynsvägledning och information till kommuner och andra myndigheter. Vi erbjuder radonutbildningar och driver ett kalibreringslaboratorium för radonmätningar. I enlighet med EU:s strålskyddsdirektiv ansvarar vi, tillsammans med andra Dessa går att hitta på regeringens engelska webbplats, government.se. De lagar som finns översatta är: Arbetsmiljölagen (Work Environment Act) Arbetstidslagen (Working Hours Act) Utstationeringslagen (Posting of Workers Act) Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Arbetsmiljöansvar. Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra. Arbetsgivaren har de mest vidsträckta skyldigheterna, men även medarbetare, lokaluthyrare, tillverkare, den som hyr … Carbonado HR drivs av mig, Mikael Kjällbring.


Experience with vs experience of
bokomon evolution

arbetsmiljöforskning.se ”Koncist, lättläst, elegant, relevant…”

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160): Lag om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och ha en god arbetsmiljö, både fysiskt, organisatoriskt och socialt. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1): Se hela listan på av.se Se hela listan på fastighets.se planera för en bra arbetsmiljö. En av våra viktigaste regler beskriver hur.